Łatwy remont / okna - konserwacja / funkcje okien
Funkcje okien

Okna służą do oświetlania, bądź doświetlania wnętrz, wietrzenia pomieszczeń, ich izolacji przed temperaturą zewnętrzną oraz często są ozdobą budynku, w którym się znajdują.
W czasach starożytnych okna doprowadzały głównie do wnętrza budynków promienie słoneczne, a także odpowiednio wentylowały pomieszczenia. W miarę rozwoju technologii  ludzie zaczęli przykładać znacznie większą wagę do istotnych elementów konstrukcyjnych budynków, takich jak sklepienia czy łuki, przez co okna zaczęły pełnić role użyteczne. Można było je spotkać zarówno w świątyniach jak i miejskich budynkach świeckich, co często było świadectwem wysokiego poziomu kultury społecznej tamtejszych mieszkańców. Konstrukcje okienne rozpoczęły bujny rozkwit w epoce gotyku. Poza ich funkcją użyteczności stanowiły swoiste dzieła sztuki. W renesansie na pierwszym planie pojawiły się łuki i rustykowane obramienia. Późniejszy okres tej epoki cechowały okna o ramach prostokątnych zakończone z reguły trójkątnym przyczółkiem. Renesansowe „zabawy” kształtami okien doprowadziły do tego iż wzory które zostały wtedy odkryte i zastosowane, są stosowane do dzisiaj. Okna barokowe podobne kształtem i przeznaczeniem do poprzedniej epoki różniły się zdobieniami pełnymi polotu i fantazji oraz obramieniami na których przedstawione były z reguły sielskie i wesołe sceny wykonywane z różnych materiałów (stiuku, brązu, marmuru).W kolejnych epokach zaczęto kłaść większy nacisk na prostotę i przede wszystkim na funkcjonalność. Obecnie możemy spotkać zarówno bogato zdobione jak i proste konstrukcje okienne ze znacznie wyższym poziomem użyteczności. Wybór okna zależy wyłącznie od gustu konsumenta.


Polityka Prywatnosci | Funkcje okien